Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Технически Изисквания

INNO_2020_Baner_Sponsors_-_Copy

 

Изисквания за техническо оформление на резюметата
- изтегли формат *.doc >>

- изтегли формат *.pdf>>

 

Изисквания за техническото оформление на статиите
изтегли формат *.doc >>

- изтегли формат *.pdf >>

 

Изисквания за техническото оформление на презентациите
- изтегли шаблон с изисквания (формат *.ppt) >>

     

Изисквания за техническото оформление на постерите

Постерите ще бъдат разположени в основната конферентна зала.

Постерите трябва да бъдат вертикално ориентирани (PORTRAIT). Препоръчителните размери на постерите са 100 см височина и 80 см. широчина. Моля, при подготвянето на постерите да подберете вид и размер на шрифта, които да осигуряват възможност за четене от разстояние 0.5 м. Стойките за постери ще бъдат поставени върху пода, паното е с размери B x H – 95 x 180 см.

Постерите ще бъдат прихванати към паната посредством материали, които ще бъдат предоставени от организаторите на конференцията.

Постер сесия

По време на постер сесията авторите трябва да стоят в близост до техните постери и да бъдат в готовност да представят своята работа и да отговарят на въпроси при възникнал интерес от аудиторията.


Всички представени доклади, получили положителна рецензия от нашите рецензенти ще бъдат публикувани в научното списание на ФГП "ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН".

  
Работен език по време на конференцията - английски.

 

Информационна брошура за конференция INNO 2020 >>