Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Такси


  • За участници от български научни организации – 90 лв.

  • За докторанти и студенти – 60 лв.

  • За участници от бизнес-организации – 160 лв.

  • За участие с втори и следващ доклад – по 30 лв. за доклад

  • За презентации на фирми и продукти - 200 лв.
    
  • Екскурзия до гр. Пловдив с културна програма (29.09.2018 г.) - 30 лв.
   заплаща се отделно от таксата участие, съгласно прадварително попълнената регистрационна форма

 

В таксата за конференцията са включени:

 • Отпечатването на сборник с програма и резюмета;

 • Издаване на пълния текст на докладите от конференцията в електронен Сборник с научни доклади, който се предоставя на всеки участник заедно с конферентните материали  в началото на конференцията. Всеки доклад ще бъде публикуван на един от официалните езици на конференцията - английски, български или руски, в зависимост от това на какъв език е подаден от авторите. Публикуваните в Сборника доклади няма да бъдат рецензирани. Актуалността и съдържанието им е отговорност на авторите.
 • Всички доклади, подадени за отпечатване в сборника на конференцията на английски език, изнесени по време на конференцията и получили две положителни рецензии ще бъдат публикувани в печатната и онлайн версии на научното списание INNO >>

 • конферентни материали;

 • кафе-паузи и официален коктейл.

 

В таксата за участие не са включени нощувки и храна в Парк Хотел ВИТОША. Всеки желаещ може да направи индивидуална резервация на рецепцията на хотела. Моля, посочете, че сте участник в INNO-2018, за да ползвате преференциалните цени на хотела.

Онлайн резервация за Парк Хотел ВИТОША >>

 

Начини за плащане:

 • в брой - касата на Научно-изследователския сектор при Лесотехническия университет (София, бул. "Свети Климент Охриски" №10, Лесотехнически университет, ет. 2, стая 224)

 • по банков път

Номер на сметката/IBAN

   BG39 BNBG 9661 3100 1045 01

Код на банката/BIC (SWIFT)

   BNBG BGSD

Банка/Bank

   БНБ, Централно управление, София

Получател/Beneficiary

   НИС при Лесотехнически университет

ЕИК (БУЛСТАТ)

   000 670 634

ЕИК (БУЛСТАТ) по ДДС /VAT No

   BG 000 670 634

Основание за внасяне/Reason for deposit

   ИННО - ФГП 2018

Допълнителна информация/Additional information

   трите имена, организация, БУЛСТАТ (ЕГН)

    

За да Ви бъде издадена своевременно фактура за направения банков превод моля попълнете и изпратете в срок до 3 дни от датата на превода приложения формуляр с данни за Вашата организация на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 

Забележка: Ако плащате няколко такси едновременно и желаете сумата във фактурата да бъде посочена диференцирано, моля опишете подробно включените таксите на превода.

      

Желаещите да спонсорират събитието ще получат възможност за реклама на страниците на списание "ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН", а също и за включване на рекламни материали в програмата и сборника с докладите на конференцията.