Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Тематични Направления

INNO_2020_Baner_Sponsors_-_Copy

  

Тематични направления:

 • суровинна база;

 • дървообработващи машини и съоръжения;

 • технологии в дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост;

 • интериор и мебелен дизайн;

 • материали и конструкции в мебелите;

 • икономика, организация и управление;

 • естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;

 • иновации в образователния процес.
   

 

Участници в конференцията:
 

 • университетски преподаватели;

 • представители от научни организации;

 • докторанти и студенти;

 • представители от бизнеса – производствени фирми, проектантски бюра, индивидуални участници.

    

  Информационна брошура за конференция INNO 2020 >>