Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Програмен Комитет

 INNO_2020_Baner_Sponsors_-_Copy

 

Председател:

проф. д-р Живко Гочев – Декан на факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет

 

Зам. Председател:

гл. ас. д-р Десислава Ангелова – факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет

             
Членове:

Проф. д-р Алфред Тайшингер – BOKU, Виена, Австрия
Проф. д-р Валентин Шалаев –  МГУЛ,  Москва, Русия
Проф. д-р Ладислав Дзуренда – ТУ, Зволен, Словакия
Проф. д-р Зоран Трпоски – ФДТМЕ, Скопие, Македония
Проф. д-р Юсуф Ердил – МСКУ, Мугла, Турция
Прод. д-р Йержи Смарджевски – ПУЕН, Познан, Полша
Проф. д-р Ян Седлечик - ТУ, Зволен, Словакия
Проф. д-р Ружица Бельо Лучич - ЗУ, Загреб, Хърватия
Проф. д-р Стефан Барцик - ТУ, Зволен, Словакия
Проф. д-р Силвана Прекрат – ЗУ, Загреб, Хърватия
Проф. д-р Йоанис Нинтакис – ХМУ, Крит, Гърция
Проф. д-р Ася Маринова – ЛТУ, София, България
Проф. д-р Божидар Динков – ЛТУ, София, България
Проф. дтн Ненчо Делийски  – ЛТУ, София, България
Проф. д-р Регина Райчева –  ЛТУ, София, България
Проф. д-р Васил Живков – ЛТУ София, България
Доц. д-р Емилия Салка ТУБ, Румъния
Доц. д-р Нено Тричков –  ЛТУ, София, България
Доц. д-р Юлия Михайлова – ЛТУ, София, България

 

Информационна брошура за конференция INNO 2020 >>