Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Организационен Комитет

INNO_2020_Baner_Sponsors_-_Copy

 

Председател:

чл.-кор. проф. дн Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет

   

Зам. Председател:

проф. д-р Живко Гочев – Декан на факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет


Секретар:

гл. ас. д-р Десислава Ангелова – факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет  

             
Членове:

доц. д-р Димитър Ангелски - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Павлин Вичев - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Рангел Чипев - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Павлина Воденова - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Мария Кокорска - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Петър Николов - ФГП, ЛТУ
ас. д-р Тодор Петков - ФГП, ЛТУ
ас. Владимир Михайлов - ФГП, ЛТУ
ст. преп. д-р Биляна Овчарова - ФСУ, ЛТУ
инж. Гергана Колева - докторант, ЛТУ

 

Информационна брошура за конференция INNO 2020 >>