Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Организационен Комитет

 

Председател:

проф. д-р Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет

   

Зам. Председател:

доц. д-р Живко Гочев – Декан на факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет


Секретар:

доц. д-р Десислава Ангелова – Зам. Декан на факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет  

             
Членове:

Галин Господинов – Председател на БКДМП
проф. д-р Васил Живков  - ФГП, ЛТУ
доц. д-р Димитър Ангелски - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Павлин Вичев - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Ралица Симеонова - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Рангел Чипев - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Мария Кокорска - ФГП, ЛТУ
гл. ас. д-р Валентин Атанасов - ФГП, ЛТУ
ас. д-р Павлина Воденова - ФГП, ЛТУ
ст. преп. д-р Биляна Овчарова - ФСУ, ЛТУ
инж. Владимир Михайлов - ФГП, ЛТУ

 
Технически секретар:

Виолета Болярова - ФГП, ЛТУ
Ирина Мишева - ФГП, ЛТУ