Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
Публикуване на докладите

   

СБОРНИК С НАУЧНИ ДОКЛАДИ   

Всички заявени доклади за участие в конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборника с научни доклади от конференцията. Всеки доклад ще бъде публикуван на един от официалните езици на конференцията - английски, български или руски, в зависимост от това на какъв език е подаден от авторите. Публикуваните в Сборника доклади няма да бъдат рецензирани. Актуалността и съдържанието им е отговорност на авторите.

   

НАУЧНО СПИСАНИЕ INNO

Всички доклади, подадени за отпечатване в сборника на конференцията на английски език, изнесени по време на конференцията и получили две положителни рецензии ще бъдат публикувани в печатната и онлайн версии на научното списание INNO >>

Информационна брошура INNO - 2018 >>