Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)

ДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА
ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН, 1-3 ОКТОМВРИ, 2020, ВИТОША ПАРК ХОТЕЛ, СОФИЯ

LTU_INNO_2020_1

LTU_INNO_2020_2

LTU_INNO_2020_3 LTU_INNO_2020_4
LTU_INNO_2020_5 LTU_INNO_2020_6

LTU_INNO_2020_7

LTU_INNO_2020_8
LTU_INNO_2020_9 LTU_INNO_2020_10
LTU_INNO_2020_11 LTU_INNO_2020_12

LTU_INNO_2020_13

LTU_INNO_2020_14

LTU_INNO_2020_15

LTU_INNO_2020_16
LTU_INNO_2020_17 LTU_INNO_2020_18

LTU_INNO_2020_19

LTU_INNO_2020_20

LTU_INNO_2020_21

LTU_INNO_2020_22

LTU_INNO_2020_23

LTU_INNO_2020_24
LTU_INNO_2020_25 LTU_INNO_2020_26
LTU_INNO_2020_27 LTU_INNO_2020_28

LTU_INNO_2020_29

LTU_INNO_2020_33

LTU_INNO_2020_34 LTU_INNO_2020_35
LTU_INNO_2020_36 LTU_INNO_2020_37

LTU_INNO_2020_39

LTU_INNO_2020_40_1

LTU_INNO_2020_41

LTU_INNO_2020_42
LTU_INNO_2020_43 LTU_INNO_2020_44
LTU_INNO_2020_45 LTU_INNO_2020_46
LTU_INNO_2020_47 LTU_INNO_2020_49
LTU_INNO_2020_61 LTU_INNO_2020_62
LTU_INNO_2020_63 LTU_INNO_2020_64

LTU_INNO_2020_65 LTU_INNO_2020_66