Inno Logo Инно
LTU Logo

Лесотехнически Университет

Български (България)English (United Kingdom)
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн

X-ТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ,
1-3 ОКТОМВРИ, 2020, СОФИЯ, ПАРК ХОТЕЛ ВИТОША
 

Пленарни доклади 

Prof. Regina Raycheva, PhD, University of Forestry, BULGARIA
25 YEARS ENGINEERING DESIGN PROGRAM: CHALLENGES AND SUCCESSES

Assoc. Professor Nadir YILDIRIM, PhD, Bursa Technical University, TURKЕY
INNOVATION ENGINEERING: CRADLE TO GRAVE

Ophelia Kaneva, PhD, Agency OZON ltd, BULGARIA
UNIVERSAL DESIGN - SOCIAL, PEDAGOGICAL AND MANAGERIAL CHALLENGE

    

Тематични направления:

 • суровинна база;
 • дървообработващи машини и съоръжения;
 • технологии в дърводобива, дървообработването и мебелната промишленост;
 • интериор и мебелен дизайн;
 • материали и конструкции в мебелите;
 • икономика, организация и управление;
 • естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;
 • иновации в образователния процес.

Основна цел на конфурунцията е да се засили сътрудничеството между различните държави, академичните и образователните институции и предприятията от горската промишленост и създаването на многонационални мрежи за развитие на иновациите, научно-изследователската и развойна дейност в областта на горската промишленост, ще дадат възможност не само за технологично обновяване на сектора “Горска промишленост”, но те са необходимо и достатъчно условие за повишаване на конкурентоспособността му.

  

INNO_2020_Baner_Sponsors_-_Copy

Информационна брошура за конференция INNO 2020 >>