Комитети на конференцията

Основен организатор на XI Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН е Факултет „Горска промишленост“ към Лесотехнически университет, София.

Асоциирани съорганизатори на единадесетото издание на конференцията са:

 • Университет по строителство архитектура и геодезия, УАСГ, София;
 • Технически университет – Габрово, България;
 • Факултет по дървообработване, Технически университет в Зволен, Словакия;
 • Факултет по горско стопанство и Технология на дървесината, Технически университет на Загреб, Хърватия;
 • Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България.

Организационен
Комитет

Почетен председател:

чл.-кор. проф. дн Иван Илиев – Ректор на Лесотехнически университет

Председател:

проф. д-р Живко Гочев – Декан на факултет „Горска промишленост“, Лесотехнически университет

Зам. Председател:

доц. д-р Десислава Ангелова – Заместник Декан на факултет „Горска промишленост“, Лесотехнически университет

Секретар:

доц. д-р Павлин Вичев – факултет „Горска промишленост“, Лесотехнически университет

Членове:

 • доц. д-р Павлина Воденова – ФГП, ЛТУ
 • гл. ас. д-р Мария Кокорска – ФГП, ЛТУ
 • гл. ас. д-р Петър Николов – ФГП, ЛТУ
 • гл. ас. д-р Тодор Петков – ФГП, ЛТУ
 • гл. ас. д-р Десислава Христодорова – ФГП, ЛТУ
 • ст. преп. д-р Биляна Овчарова – ФСУ, ЛТУ
 • инж. Гергана Колева – ФГП, ЛТУ

Програмен
Комитет

Председател:

проф. д-р Живко Гочев – Декан на факултет „Горска промишленост“, Лесотехнически университет

Зам. Председател:

доц. д-р Десислава Ангелова – Заместник Декан на факултет „Горска промишленост“, Лесотехнически университет

Членове:

 • проф. дтн Алфред Тайшингер (BOKU University, Виена, Австрия)
 • Проф. д.ик.н Диана Иванова (Лесотехнически университет, София, България)
 • Проф. дтн Ненчо Делийски (Лесотехнически университет, София, България)
 • Проф. дтн Павло Бехта (Украински национален лесотехнически университет)
 • Проф. дтн Ружица Бельо Лучич (Загребски университет, Загреб, Хърватия)
 • Проф. д-р Ян Седлечик (Технически университет, Зволен, Словакия)
 • Проф. д-р Йержи Смарджевски (Познански университет по естествени науки, Познан, Полша)
 • Проф. д-р Ладислав Дзуренда (Технически университет, Зволен, Словакия)
 • Проф. д-р арх. Орлин Давчев (Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България)
 • Проф. д-р арх. Регина Райчева (Лесотехнически университет, София, България)
 • Проф. д-р Силвана Прекрат (Загребски университет, Загреб, Хърватия)
 • Проф. д-р Васил Живков (Лесотехнически университет, София, България)
 • Проф. д-р Юсуф Ердил (Университет Mugla Sıtkı Kocman, Турция)
 • Доц. д-р арх. Александрина Ненкова (Университет по архитектура, строителство и геодезия, София, България)
 • Доц. д-р Даниела Домлян (Загребски университет, Загреб, Хърватия)
 • Доц. д-р Данило Косенко (Киевски национален университет за технологии и дизайн, Киев, Украйна)
 • Доц. д-р инж. Димитър Ангелски (Лесотехнически университет, София, България)
 • Доц. д-р Галина Горбачева (Московски държавен технически университет, Москва, Русия)
 • Доц. д-р Ивайло Иванов (Лесотехнически университет, София, България)
 • Доц. д-р инж. Юлия Михайлова (Лесотехнически университет, София, България)
 • Доц. д-р инж. Красимир Друмев (Технически университет – Габрово, Габрово, България)
 • Доц. д-р инж. Пламен Цанков (Технически университет – Габрово, Габрово, България)
 • Доц. д-р Петър Антов (Лесотехнически университет, София, България)
 • Доц. д-р Нено Тричков (Лесотехнически университет, София, България)
 • Доц. д-р Векослав Живкович (Загребски университет, Загреб, Хърватия)
 • Д-р Надир Йълдърим (Университет Хамад Бин Халифа (HBKU), Доха, Катар)
 • Проф. д-р Роберт Немет (Университет на Шопрон, Унгария)