3-5 Октомври 2022

Хотел Рила, к.к. Боровец, БЪЛГАРИЯ

XI Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН

2022

Повече за конференцията

Конференцията има за основна цел да се създаде среда за обмяна на научна информация, споделяне на добри производствени практики и осъществяване на личен контакт между изследователи, експерти, преподаватели, студенти и представители от бизнеса, работещи в областта на дървообработването, производството и дизайна на мебели и изделия от дървесина.

Тематични направления:

 • суровинна база;
 • дървообработващи машини и съоръжения;
 • технологии в дърводобива и дървообработването;
 • технологии при производството на мебели и изделия от дървесина;
 • интериор и мебелен дизайн;
 • материали и конструкции в мебелите;
 • икономика, организация и управление;
 • естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;
 • иновации в образователния процес.

Участници в конференцията:

 • университетски преподаватели и изследователи;
 • представители от научни организации;
 • докторанти и студенти;
 • представители на образователни и държавни институции;
 • представители от бизнеса. 

Програма
Какво може да очаквате?

03.10.2022 (понеделник)

Време

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

09:00

Организиран транспорт от Лесотехнически университет до хотел Рила, Боровец

11:00

Пристигане в хотел Рила, Боровец

12:30 - 13:00

Регистрация с кафе

13:00 - 13:30

Официално откриване на конференцията

13:30 - 15:30

Пленарно заседание

15:30

Обща снимка на участниците в конференцията

15:40 - 16:00

Кафе пауза

16:00 - 18:30

Работно заседание по тематични направления (1)

20:00

Официална вечеря с музикална програма

04.10.2022 (вторник)

Време

дейности

9:00 - 11:00

Работно заседание по тематични направления (2)

11:00 - 11:30

Кафе пауза

11:30 - 13:00

Работно заседание по тематични направления (3)

13:00-14:00

Обедна почивка

14:00-16:00

Работно заседание по тематични направления (4)

16:00 - 16:30

Кафе пауза

16:30 - 18:30

Работно заседание по тематични направления (5)

18:30 - 19:00

Постер сесия (1)

05.10.2022 (сряда)

Време

Предвидени дейности

9:00 - 10:00

Постер сесия (2)

10:00 - 10:30

Официално закриване на конференцията

10:30 - 12:30

Културна програма - посещение на царския дворец "Банска Бистрица"

12:30

Отпътуване от хотел Рила, Боровец за София

14:30

Пристигане на паркинга на Лесотехнически университет

Заявка и регистрация

Нашите партньори

нашите контакти

Лесотехнически университет, София

Хотел Рила, к.к. Боровец

Международна научно-техническа конференция

ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН

Факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет, София 1797, Бул. Климент Охридски 10
Website: http://inno.ltu.bg
E-mail: inno_conference@ltu.bg

Хотел РИЛА, к.к. Боровец

Хотел Рила, 2010 Боровец, България
За резервации: 0700 200 52
Рецепция: (+359) 0750 32 441
E-mail: rila@rilaborovets.com
Website: www.rilaborovets.com