3-5 Октомври 2022

Хотел Рила, к.к. Боровец, БЪЛГАРИЯ

XI Международна научно-техническа конференция ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН

2022

Конференцията се организира с подкрепата на:

Повече за конференцията

Конференцията има за основна цел да се създаде среда за обмяна на научна информация, споделяне на добри производствени практики и осъществяване на личен контакт между изследователи, експерти, преподаватели, студенти и представители от бизнеса, работещи в областта на дървообработването, производството и дизайна на мебели и изделия от дървесина.

Тематични направления:

 • суровинна база;
 • дървообработващи машини и съоръжения;
 • технологии в дърводобива и дървообработването;
 • технологии при производството на мебели и изделия от дървесина;
 • интериор и мебелен дизайн;
 • материали и конструкции в мебелите;
 • икономика, организация и управление;
 • естествените науки в помощ на горската промишленост и инженерния дизайн;
 • иновации в образователния процес.

Участници в конференцията:

 • университетски преподаватели и изследователи;
 • представители от научни организации;
 • докторанти и студенти;
 • представители на образователни и държавни институции;
 • представители от бизнеса. 

Пленарни Доклади

д-р Надир Йълдъръм
Директор по иновации, Изпълняващ длъжността Изпълнителен Директор за стратегическо планиране и партньорства Университет Хамад бин Халифа (HBKU) Образователен град, Доха, Катар

DEEP TECH: СЛЕДВАЩОТО ГОЛЯМО НЕЩО В ИНОВАЦИОННАТА ЕКОСИСТЕМА

Допълнителна информация за Deep Tech: Ние определяме дълбоките технологии като компании, основани на научно откритие или значима инженерна иновация. Тук се питате: „Не всички ли технологични компании са основани на тези принципи?“ Отчасти да, но предимно не. Повечето технологични компании в наши дни са изградени върху иновации на бизнес модела или преход офлайн към онлайн бизнес модел, използвайки съществуваща технология. Вземете например Uber – Uber е изграден върху концепцията за „икономика на споделяне“ – иновация на бизнес модела, позволяваща на хората да споделят съществуващи ресурси. Компаниите за дълбоки технологии, от друга страна, са изградени върху осезаеми научни открития или инженерни иновации. Те се опитват да решат големи проблеми, които наистина засягат света около тях. Например, ново медицинско устройство или техника за борба с рака, анализ на данни, за да помогне на фермерите да отглеждат повече храна, или чисто енергийно решение, което се опитва да намали човешкото въздействие върху изменението на климата. Продължавайки препоръката на Uber, компаниите с дълбоки технологии в транспортния бизнес ще включват автономни превозни средства, летящи автомобили или други подобни трансформиращи технологии. (цитат)

Проф. Йержи Смардзевски
Университет по естествени науки, Познан, Полша, Факултет по горско стопанство и технологии на дървесината

МОДЕЛИРАНЕ НА МЕТАМАТЕРИАЛИ ЗА МЕБЕЛНИ ПАНЕЛИ ТИП „ПЧЕЛНА ПИТА“

Свойствата на конвенционалните панели с пчелна пита зависят основно от механичните свойства на облицовките. Въпреки това, метаматериалите, особено с отрицателно съотношение на Поасон, могат значително да подобрят свойствата на сърцевината и свойствата на целия панел с пчелна пита. Обсъжда се моделирането на различни ауксетични метаматериали за мебелни панели тип пчелна пита.

 

Проф. Васил Живков
Лесотехнически университет, София, България, Председател на управителния съвет на Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост в България

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД МЕБЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД КОВИД-19 КРИЗА, ВОЙНА И ДЕФИЦИТ НА СУРОВИНЕН РЕСУРС

В последните 2-3 години мебелната промишленост в световен и национален аспект бе поставена пред редица изпитания. Най-напред започна Ковид кризата, след нея в глобален мащаб се усети недостиг на суровина, проблеми с транспорта, нарастваща цена на енергийните ресурси и накрая дойде и войната в Украйна. Това постави мебелните компании пред редица трудности и предизвикателства, но от друга страна и откри нови възможности. Започнаха процеси на оптимизиране, автоматизация и роботизация на производствата, търсене на нови суровини, нови енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност. Все повече фирмите ще обръщат внимание на иновациите и на човешкия капитал.

Програма
Какво може да очаквате?

03.10.2022 (понеделник)

Време

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ

09:00

Организиран транспорт от Лесотехнически университет до хотел Рила, Боровец

11:00

Пристигане в хотел Рила, Боровец

12:30 - 13:00

Регистрация с кафе

13:00 - 13:30

Официално откриване на конференцията

13:30 - 15:30

Пленарно заседание

15:30

Обща снимка на участниците в конференцията

15:40 - 16:15

Кафе пауза

16:15 - 18:30

Работно заседание по тематични направления (1)

20:00

Официална вечеря с музикална програма

04.10.2022 (вторник)

Време

дейности

9:00 - 11:00

Работно заседание по тематични направления (2)

11:00 - 11:30

Кафе пауза

11:30 - 13:00

Работно заседание по тематични направления (3)

13:00-14:00

Обедна почивка

14:00-16:00

Работно заседание по тематични направления (4)

16:00 - 16:30

Кафе пауза

16:30 - 18:30

Работно заседание по тематични направления (5)

18:30 - 19:00

Постер сесия (1)

05.10.2022 (сряда)

Време

Предвидени дейности

10:30

Отпътуване от паркинга на хотел Рила

10:45 - 12:15

Туристическа обиколка на забелжителности в гр. Самоков

12:30

Отпътуване от гр. Самоков

14:00

Пристигане на паркинга на Лесотехнически университет

Заявка и регистрация

Партньори

нашите контакти

Лесотехнически университет, София

Хотел Рила, к.к. Боровец

Международна научно-техническа конференция

ИНОВАЦИИ В ГОРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИНЖЕНЕРНИЯ ДИЗАЙН

Факултет "Горска промишленост", Лесотехнически университет, София 1797, Бул. Климент Охридски 10
Website: http://inno.ltu.bg
E-mail: inno_conference@ltu.bg

Хотел РИЛА, к.к. Боровец

Хотел Рила, 2010 Боровец, България
За резервации: 0700 200 52
Рецепция: (+359) 0750 32 441
E-mail: rila@rilaborovets.com
Website: www.rilaborovets.com